Aplikacje dedykowane

Czym są aplikacje dedykowane ?

Aplikacją dedykowaną nazywamy aplikację której założenia i projekt są wykonane według indywidualnych wymagań klienta. Cały proces powstawania aplikacji od jej początkowych założeń poprzez wybór technologii wykonania aż po finalną realizację jest podporządkowany zrealizowaniu potrzeb klienta, dla którego powstaje.

Kiedy warto zainwestować w aplikację dedykowaną ?

Zastosowanie aplikacji dedykowanej warto rozważyć w kilku przypadkach.
W sytuacji kiedy działalność którą prowadzimy, jest na tyle nietypowa, że ciężko znaleźć na rynku gotowe rozwiązanie informatyczne, które pomogłoby usprawnić pracę.
Zdarza się, że specyfika danego przedsiębiorstwa lub organizacji pracy powoduje, że wdrożenie aplikacji, która zautomatyzuje pewne zadania daje możliwość znacznego usprawnienia i zoptymalizowania całego procesu pracy.

Czy to rozwiązanie dla mnie ?

Nie musisz być właścicielem dużej firmy aby docenić usprawnienie Twoich codziennych obowiązków jakie może dać ci aplikacja dedykowana. Aplikacja stworzona indywidualnie dla Twoich potrzeb nie musi być skomplikowanym ani drogim oprogramowaniem. Często zautomatyzowanie bardzo prostych czynności, które są wykonywane wielokrotnie przynosi rewelacyjne efekty, a jednocześnie aplikacja je realizująca może być prosta w wykonaniu i tania.

Jakie korzyści dają aplikacje dedykowane ?

Jak każda z form automatyzacji procesów przebiegających w różnego rodzaju działalnościach, zastosowanie aplikacji dedykowanych pozwala na zaoszczędzenie czasu pracy lub liczebności zespołu obsługującego określone zadania. Finalnie przekłada się to na wymierne oszczędności finansowe które pozwolą na szybki zwrot kosztów takiej inwestycji.

W jaki sposób przebiega proces powstawania aplikacji dedykowanej.

1. Stworzenie założeń

Stworzenie założeń funkcjonalności oraz wyglądu interfejsu na podstawie wymagań klienta.

2. Wybór technologii

Na podstawie wymagań klienta należy wybrać rodzaj technologii która w najlepszy sposób pozwoli zrealizować wymagania klienta.

3. Tworzenie aplikacji

W trakcie tworzenia jesteśmy w ciągłym kontakcie z klientem uwzględniając jego uwagi na każdym etapie prac.

6. Szkolenie

Po wdrożeniu aplikacji przeprowadzane jest szkolenie użytkowników oraz przekazanie dokumentacji systemu.

5. Uruchomienie aplikacji

Wdrożenie systemu u klienta, oraz finalne testy poprawności pracy i wydajności pracy aplikacji.

4. Testy aplikacji

To bardzo ważny etap prac pozwalający zapobiec późniejszym problemom w trakcie eksploatacji systemu przez końcowych odbiorców.